Kategorie

Regulamin

                                                                              REGULAMIN

1.       Komis Fotograficzny FOTO-SHOP.PL jest własnością firmy Firma Fotograficzna INTER FOTO Michał Jung

2.       Oferta przedstawiona na stronach internetowych Komis Fotograficzny FOTO-SHOP.PL nie stanowi oferty handlowej w            myśl artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.

3.       Klient może zamówić wybrany towar przez stronę  Komis Fotograficzny FOTO-SHOP.PL w następujące sposoby:

A: składając zamówienie poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka i przesłaniu zamówienia do weryfikacji przez          handlowca Komisu Fotograficznego.

!  Klient składający zamówienie, w celu jego sfinalizowania musi otrzymać od Sprzedawcy potwierdzenie aktualnej dostępności oferowanego towaru, ze względu na fakt, iż oferowane towary w sprzedaży komisowej są pojedynczymi egzemplarzami.

B: osobiście w siedzibie Komisu Fotograficznego FOTO-SHOP.PL

4.       Weryfikacja zamówień internetowych trwa max. 16h roboczych. Nie są liczone w tym dni wolne ustawowo od pracy oraz soboty. Weryfikacja zamówień następuje podczas godzin pracy Komisu Fotograficznego tj. od 10 do 18.

5.       Przesłanie przez Klienta koszyka z zamówieniem nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji przez    Komis Fotograficzny FOTO-SHOP.PL . Zamówienie staje się formalne po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia do realizacji.

6.       Płatności za zamówienia przyjęte do realizacji Klient może dokonać w następujący sposób:
 
- płatność za pobraniem czyli tzw. płatność przy odbiorze przesyłki, realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem firmy POCZTA POLSKA

7.       W przypadku zastrzeżeń odnośnie obsługi lub wątpliwości związanych z zamówieniem wszelkie informacje można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej sklep@foto-shop.pl

8.       Wszystkie transakcje zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy z 27 lipca 2002 r.  o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

9.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy..

10.  Komis Fotograficzny FOTO-SHOP.PL oferujemy produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

11.   Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz).

12.   Informacje o firmie: Firma Fotograficzna INTER FOTO Michał Jung

Adres: sklep@foto-shop.pl


13.   Firma Fotograficzna Inter Foto Michał Jung zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez informowania o tym zarejestrowanych użytkowników Komisu Fotograficznego FOTO -SHOP.PL .

14.   Regulamin Komisu Fotograficznego FOTO-SHOP.PL jest ogólnie dostępny dla Klienta i może zostać pobrany w formacie PDF przez Klienta.

15.   Złożenie zamówienia przez wysłanie koszyka z zamówionym towarem przez Klienta oznacza bezapelacyjną akceptacje regulaminu Komis Fotograficzny FOTO-SHOP.PL

16. Ochrona danych osobowych: 


Wszystkie dane przesyłane przez klienta do firmy Komis Fotograficzny FOTO-SHOP.PL są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż sama realizacja zamówienia.